top of page

Bruk nødtelefon ved hendelse i en tunnel!

Onsdag 2.oktober inviterte UF Gjøvik & Toten i samarbeid med Statens vegvesen til en temakveld på Grand hotell på Gjøvik. Temaet for kvelden var 'Innsats i tunneler' og var satt i sammenheng med øvelse i Falken-tunnelen dagen etter. Det møtte opp godt og vel 50 personer og Kai Gundersen fra Statens vegvesen/VTS leverte et engasjerende foredrag. Her fikk man noe å tenke på både i forhold til nødetatenes innsats i tunneler, men også i forhold til hvordan man bør opptre når man selv er ute og kjører. En påminnelse til alle som kommer opp i en hendelse i en tunnel er å benytte seg av nødtelefonene inne i tunnelen (evt løfte ut et brannslukkingsapparat fra veggen). Da kommer man i direkte kontakt med nærmeste veitrafikksentral (VTS). Dette vil være den raskeste måten å varsle på, hvor man tidlig får muligheten til å stenge tunnelen, få visuell kontakt med hendelsen og videre varsling av 110, 112 og 113. Temakvelden ble avrundet med pizza på Egon hvor mange også deltok. Takk for oppmøtet!


bottom of page