top of page

Litt om historien bak UF Gjøvik & Toten 

UF - Gjøvik & Toten ble stiftet sommeren 1998. Det var lokale ildsjeler som var ivrige på et optimalt tverretatlig samarbeid, noe som har vært et tema i alle år, men praktisert i varierende grad. Det har vært mye fokus på samhandling i UF - Norge siden de ble stiftet november 1995, og det var på bakgrunn av dette, at vårt lokallag ble stiftet.

Av personer som stiftet UF - Gjøvik & Toten var;

 

Leder Geir Pladsen – Brann 
Nestleder Espen Henriksen – Ambulanse
Kasserer Ivar Erik Hugaas – Politi
Sekretær Kristian Bjaanes – Politi
Styremedlem Arne W. Grønnland – Ambulanse
Styremedlem Bjørn Strandvik – Ambulanse
Styremedlem Tom Harald Foss – Brann
Styremedlem Roar Borgen – Brann

 

Vårt lokalutvalg har i varierende grad vært synlig for allmennheten, da dette er basert på frivillig arbeid, og «interne» interesser som gagner de respektive nødetater. Vi ønsker nå å utvikle oss i takt med samfunnet, og ønsker å være mer synlig for deg som innbygger, og innad i våre respektive etater. Vi vil fortsette det flotte arbeidet som er lagt ned, og utvikle oss slik at vi i den operative tjeneste kan yte vårt beste for hverandre som tverretatlige kollegaer og for deg som innbygger. Vårt motto er; Vårt samarbeid, din trygghet!

 

Hvis det er noe du mener vi, som et samarbeidsutvalg kan bidra med eller kan gjøre bedre, ikke vent med å skriv til oss. Vi vil bestrebe oss slik at vårt arbeid skal komme deg tilgode med de ressurser som vi har tilgjengelig. Vi ønsker samtidig med dette å takke styret fra stiftelsesmøte i 1998, som tok initiativet til å starte opp UF - Gjøvik & Toten. Vi skal jobbe for at målene som ble satt i 1998, blir satt på dagsorden og fulgt opp.

 

Styret

 

 

bottom of page