top of page

For å lære mer om hverandres ressurser, arbeidsmetoder, organisering og hverdag er hospitering en viktig del av vår jobb i nødetatene. Hospitering kan være så mangt. En dag med hospitering kan for eksempel være alt fra å være med Brannvesenet på jobb og se hvordan de løser sine oppdrag, til en teoretisk dag med en leder for å lære mer om Brannvesenets organisering. Hospitering kan i de fleste tilfeller legges til rette for de behov og ønsker man har med gjennomføringen.

 

Det enkleste (og ofte mest lærerike for operative mannskap) er å være med operative enheter som er ute og løser oppdrag i «felten». Slik hospitering krever lite planlegging og kan ofte gjennomføres på kortere varsel, avhengig av hvor man ønsker å hospitere. Hospitering kan gjennomføres i arbeidstiden eller på fritiden. I de fleste tilfeller godkjenner din leder hospitering i arbeidstiden så lenge ressurssituasjonen tillater dette.

 

UF - Gjøvik & Toten oppfordrer alle ansatte i nødetatene til å gjennomføre hospitering, og spesielt de som jobber operativt selv. Vi håper og tror at ledere ser nytten av dette. Hospitering vil medføre tverretatlig kunnskapsoverføring og bedre samarbeid på senere oppdrag.

Er du usikker på hvordan du går frem for å få ordnet hospitering – ta kontakt med styret her

 

Her er en oversikt over personer som vil være behjelpelig med å formidle kontaktpersoner som kan innvilge hospitering i egen etat:

 

  • Jan Imre Csirmaz, Ambulansen

  • Lars Opsahl, Brannvesenet

  • Lloyd Sletten, Politiet
     

Forutsetning for å få hospitering er at du er ansatt i en av nødetatene,

og har i din stilling fordel av tverretatlig kunnskap.

 

Hospitering

bottom of page